sanamed
 

Szent Ilona Idősek Gondozóháza

1983-ban Özv. Hanti Jánosné a Ceglédbercel, Pesti út 50. sz. alatti házát a Községnek adományozta idősotthon létrehozására, az intézmény 1984-ben kezdte meg működését.
A Község lakossága is hozzájárult az épület felújításhoz, ami 14 fő gondozottal és 4 fő gondozóval indult, mint Öregek Napközi Otthona.
Idősek klubjaként és Heti Napközi Otthonként működött, ami azt jelentette, hogy az idős gondozottak hétfőtől-péntekig voltak az intézményben és a hétvégéket otthon töltötték.
A Sanamed Nonprofit Kft. 1999-ben vette át Ceglédbercel Község Önkormányzatától az intézmény üzemeltetését.

2000. évtől kezdve az intézmény folyamatos nyitva tartásban üzemel.
Ma 21 fő időskorú gondozottat lát el az intézmény 6 fő gondozónővel.
Az elmúlt 27 évben nagyon sok helyi lakosnak segítettünk ezzel a szolgáltatással.
Az utóbbi 10 évben 165 fő vette igénybe az ellátást, ki rövidebb, ki hosszabb időre.
Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi, így az alapellátások körébe tartozik.

Szociális alapellátás keretében nappali ellátást működtet, ellátási szerződés alapján:
Nappali ellátást nyújtó szociális ellátás
Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő
Szakosított ellátás keretében átmeneti ellátást biztosít az ellátási területén élők számára, ellátási szerződés alapján:
Átmeneti ellátást biztosító bentlakásos szociális Intézmény
Engedélyezett férőhelyek száma: 11 fő

Intézményünknél vannak olyan feladatok, melyeket saját dolgozóink szakképzettség hiányában nem tudnak ellátni. Ezekben az esetekben a megfelelő szakemberekkel, a jogszabályban foglaltaknak megfelelő szerződést kötünk:

  • munka-, baleset-, és tűzvédelem
  • jogi- képviselet

Az intézmény működésének forrása:

  • Állami normatíva
  • Térítési díjakból eredő bevétel
  • Támogatásból eredő bevétel